Menu

Duyurular


İMEAK DTO Eylül 2023 AB Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 544-319 = 07/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.09.2023 tarih ve 2169/612/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır. 

1. Metanol Alternatif Yakıtlı Gemi Siparişlerinde Temmuz Ayında Başı Çekiyor. 

Uluslararası sınıflandırma kuruluşu olan Det Norske Veritas (DNV) tarafından yayımlanan bir raporda; Temmuz 2023’te 15'i yenileme olmak üzere 48 adet çift yakıt (dual fuel) yakabilen metanol yakıtlı gemi siparişinin verildiğinin kaydedildiği ve çift yakıt (dual fuel) yakabilen LNG yakıtlı gemi siparişlerinin sayısının söz konusu ay içerisinde 14'e ulaştığı belirtildi. 

DNV tarafından yayınlanan bahse konu periyodik analizde; nakliye şirketlerinin yenilemeler de dahil olmak üzere daha fazla metanol ve çift yakıtlı gemi sipariş etmesiyle alternatif yakıt gemisi siparişlerinin hızla artış gösterdiğinin görüldüğü, geçtiğimiz ay içerisinde 15'i yenileme ve 33'ü yeni inşa olmak üzere 48 metanol çift yakıt yakabilen gemi siparişinin verildiği, Haziran ayında toplam 29 olan bu rakamın, çalışır durumdaki ve sipariş edilen çift yakıtlı metanol kabının toplam sayısını 204'e çıkardığı ifade edildi. 

Bu kapsamda, Kuzey Avrupa ülkeleri, Güney Kore, Singapur başta olmak üzere birçok uluslararası denizcilik firmasının biyo-metanol kökenli alternatif gemi inşa siparişlerini arttığı ve LNG çift yakıtlı gemi siparişlerinin de artış gösterdiği vurgulandı. (Kaynak: Lloyd’s List) 

2. Küresel Japon Denizcilik Firması Ortak Olarak Küresel Denizcilikte Karbonsuzlaştırma Merkezi'ne Katıldı. 

Japon menşeili küresel bir denizcilik firması tarafından yapılan açıklamada; denizcilikte var olan karbonsuzlaştırma hedeflerine bağlı olarak, işletme verilerini paylaşmak ve değerlendirme raporları sunmak da dahil olmak üzere, firma bilgi ve deneyimleriyle Küresel Denizcilikte Karbonsuzlaştırma Merkezi’nin (Global Centre for Maritime Decarbonisation-GCMD) projelerine katkıda bulunmak üzere bir ortaklık anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Taraflarca yapılan açıklamada devamla; anılan firmanın denizde karbonsuzlaştırmaya yönelik verileri ve deneyimleri paylaşmak üzere Singapur merkezli GCMD ile beş yıllık bir etki ortaklığı anlaşmasını imzaladığı, bu ortaklık kapsamında firmanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve sera gazı emisyonlarını 2035 yılına kadar %45 azaltma hedefini desteklemek için 2035 yılına kadar yaklaşık 110 net sıfır emisyonlu gemiyi konuşlandırmayı planladığı ve söz konusu işbirliğinin bu hedefi desteklemek üzere gerçekleştirildiği belirtildi.

GCMD CEO'su Lynn Loo tarafından yapılan açıklamada ayrıca; gemilerin yakıt verimliliğini artırabilecek önlemlerin endüstri tarafından benimsenmesini artırmaya yardımcı olacak girişimlerin kapsamının genişletilirken, bakış açısını da genişletmek için ilgili firmanın teknik enerji verimliliği önlemleri geliştirme konusundaki geçmiş performansından da yararlanılacağı, stratejik ortaklığın küresel denizciliğe ve hedeflerine destek olacağı vurgulandı. 

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan GCMD, Ağustos 2021'de Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi ve küresel üç Japon denizcilik firması tarafından kurulan konteyner gemisi ortak girişimi Ocean Network Express dahil olmak üzere yedi kurucu ortakla kuruldu. GCMD kurucu ortaklarının yanı sıra, proje düzeyinde faaliyet gösteren 80'den fazla ortağa ek olarak merkez düzeyde faaliyet gösteren 15 ortağı da süreç içinde bünyesine kattı. (Kaynak: Global Centre for Maritime Decarbonization) 

3. Selanik Limanı Teknoloji Desteği İçin İsrail’in Ashdod Limanıyla Bağlantı Kuruyor.

Yunanistan’ın Selanik limanı tarafından yapılan açıklamada; Selanik Limanı ile İsrail’in Ashdod Limanı arasında siber güvenlik ve operasyonel verimlilik konularında işbirliği yapılmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada devamla; söz konusu anlaşmanın Kuzey Yunanistan limanının İsrail limanının genişleyen denizcilik teknolojisi merkezi aracılığıyla yeni nesil denizcilik çözümlerini test etmesine olanak tanıyacağı, söz konusu teknoloji odaklı işbirliği anlaşmasının sektör için uluslararası düzeyde öncü bir anlaşma olarak görüldüğü, anlaşmanın siber güvenlik ve liman işletme verimliliğine özellikle vurgu yaptığı, her iki tarafın da süreç içerisinde daha geniş anlamda liman ve deniz taşımacılığı sektörünü ilgilendiren sürdürülebilirlikle ilgili konulara yanıt vermeyi amaçlayan ortak girişimlerde bulunacağı, ayrıca anlaşmanın ağ oluşturma faaliyetlerinin ortak uygulanmasını, uluslararası projelere katılımı ve bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacağı, Selanik'in Ashdod Limanı’nın da Denizcilik Teknolojisi Merkezi aracılığıyla yenilikçi teknolojileri ve fikirleri test etmesine de olanak tanıyacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşmada ilerleyecek işbirliği aracılığıyla Ashdod limanının Akdeniz'deki diğer limanlarla bölgesel işbirliğini güçlendireceği, anılan teknoloji merkezinin halihazırda 70'ten fazla start-up ile çalıştığı ve Selanik’in de Yunanistan'ın en büyük konvansiyonel kargo transit limanı olarak 2022 yılında yaklaşık 463.000 TEU'luk üretim gerçekleştiren konteyner terminalini yenilediği ifade edildi. (Kaynak: Selanik Liman İdaresi)

4. ABS, Monohakobi Teknoloji Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Tamamen Otonom Gemi Çerçevesini Onayladı. 

Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping-ABS) tarafından yapılan açıklamada; tamamen otonom bir gemi iskeleti tasarımının ABS'den prensip onayı aldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada devamla; APExS-auto (Tam Otonom Eylem Planlama ve Yürütme Sistemi) adı verilen tam otonom gemi çerçevesinin önde gelen uluslararası Japonya menşeili firmalar tarafından tam otonom gemi projesinin bir parçası olarak geliştirildiği, APExS-auto çerçevesinin iskeleden iskeleye otonom navigasyon operasyonlarını yönetmek için bir sistem mühendisliği yaklaşımı kullanılarak tasarlandığı, gemideki faaliyetlerden uzaktan operasyon merkezindeki denetim faaliyetlere kadar tüm operasyonları kapsadığı, otonom sistemlerin tek başına ürünler olmadığı ve gemi altyapısıyla tamamen entegre olduğu, Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (Model-Based Systems Engineering-MBSE) yaklaşımı kullanarak otonom gemilerin sistem tasarımı üzerinde çalışıldığı, otonom gemiler de dahil olmak üzere karmaşık sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve otonom navigasyon sisteminin gelecekteki pratik uygulaması için ABS ile firmalar arasında bir iletişimin de kurulacağı belirtildi. (Kaynak: ABS) 

5. Rotterdam Limanı’nda İnovasyonu Hızlandıran FLIE Uygulaması Başlatıldı. 

Rotterdam Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada; Fieldlab Endüstriyel Elektrifikasyon (Fieldlab Industrial Electrification-FLIE) anlamına gelen şirketler ve diğer taraflar için elektrifikasyona odaklanan, pratik yardım ve destek sunan ve süreç yeniliği konusunda tavsiyeler veren bir uygulamanın hayata geçirildiği duyuruldu. 

Söz konusu uygulamanın Avrupa Bölgesel Kalkınman Fonu hibesiyle (European Regional Development Fund-ERDF), Rotterdam Belediyesi ve Güney Hollanda Eyaleti ile yakın işbirliği içinde geliştirildiği, böylelikle Rotterdam liman bölgesindeki enerji dönüşümüne pratik destek sağlanmasının amaçlandığı, FLIE’nin şirketler ve diğer taraflar için elektrifikasyona odaklanan, pratik yardım ve destek sunan ve süreç yeniliği konusunda tavsiyeler veren bir bilgi merkezini oluşturduğu, ayrıca, gaz ve elektrik tedariği ve ölçüm altyapısı gibi fiziksel altyapı ve kolaylıkların sağlandığı ve bunun Fieldlab'ı benzersiz kıldığı, üretim süreci zincirinde yeni yenilikçi teknolojilerin endüstriyel açıdan uygun ölçekte test edilmesinin uygulamayla mümkün kılındığı, yenilikçi sistemlerin katma değerinin bu şekilde ortaya konduğu, böylece yatırım riski azaltılarak sektörle birlikte daha büyük ölçekli kalkınmanın kolaylaştırıldığı ifade edildi. 

FIELD üzerinde gerçekleşen yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın neticelendirildiği, yeni girişimler ve endüstriyel taraflarla 20'ye yakın fizibilite projesinin tamamlandığı, aynı zamanda bu işbirliği girişiminin ortaklarından biri olan Rotterdam Limanı İdaresi ile yakın çalışmanın da gerçekleştirildiği  ve işbirliği içinde liman sanayi kompleksinin en iyi şekilde nasıl yeniden yapılandırılabileceğine odaklanıldığı ve enerji geçişinin hızlandırılması doğrultusunda FLIE laboratuvarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi. (Kaynak: Rotterdam Liman İdaresi) 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz