Menu

Duyurular


IMDG Kod Kapsamında Zorunlu Eğitimler.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 766-538=19/12/2012

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan, 10/12/2012 tarih ve 306 sayılı “IMDG Kod Kapsamında Zorunlu Eğitimler” konulu yazısında;

 

“Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) eki olan “Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)”un 2010 değişiklikleri gereğince, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan   “Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği 11/02/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmelik gereğince; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yayımlanma tarihi olan 11/02/2012’den itibaren en geç bir yıl içerisinde çalıştırdıkları personelin gerekli eğitimlere katılımını sağlamak zorundadır.

 

Bu itibarla, anılan eğitimler için tanınan yasal süre dikkate alınarak, tüm ilgili kurum ve kuruluşların personellerine gerekli eğitimleri aldırması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz