Menu

Duyurular


IMDG Kod Eğitimleri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 013-012 = 17/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/01/2014 tarih ve  251-38 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG CODE) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’ne istinaden,  IMDG  KOD Eğitim sertifikalarının yenileme eğitimi alacak gemi acentelerine, 3 Şubat 2014 tarihinde Saat:11:00’de, Trabzon Alport Liman İşletmeciliği A.Ş. Toplantı Salonunda eğitim verileceği,
 
Bu kapsamda, Eğitime katılım sağlayacakların mehmet@tufanoglu.come mail adresi ile irtibata geçebileceği, İlgi yazıyla bildirilmiştir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK-1: İlgi yazı ve Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz