Menu

Duyurular


IMDG Eğitici Eğitimi

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0263-204 = 11/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/05/2010 tarih ve  2178-242/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TÜRKLİM’in 07/05/2010 tarih ve 010/242 sayılı yazısına atfen;

 

IMDG’de zorunlu kılınan eğitim hükmünün ülkemizde uygulanması için Denizcilik Müsteşarlığı’nın, gerekli sayıda eğiticinin eğitiminin sağlanması ve bilahare seminerler düzenlenerek diğer ilgili personelin eğitimlerinin yapılması stratejisini belirlemiş olduğu bildirilmektedir. Buna göre, ilk eğitim seminerinin TÜRKLİM’in organizasyonu ile gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü de belirtilmektedir.

 

‘IMDG Kod Eğiticilerin Eğitimi Semineri İlanı’ Ek’te sunulmuş olup, aynı zamanda Denizcilik Müsteşarlığı ile TÜRKLİM web sitelerinde de mevcuttur.

 

Eğitime katılmak isteyenlerin Ek’te sunulmuş olan formu doldurarak, en geç 18 Mayıs 2010 tarihine kadar turklim@turklim.org adresine veya 0216 455 65 02 nolu faksa göndermeleri gerekmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi yazı ve ek’i

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz