Menu

Duyurular


ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin (MLC 2006) İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümlerinin Uygulanmasına ait Kılavuz.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 193-156   = 24/03/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/03/2015 tarih ve  1293-231/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“ICS Üyelerinden, Ekli MLC 2006 'nın iş güvenliği ve sağlığı hükümlerinin uygulanmasına ait ILO Kılavuzunu dikkate almaları ve ilgili Üye şirketlerine yayınlamaları istenmektedir.
 
Söz konusu ILO Kılavuzu ILO Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2015 tarihinde onaylanmış olup, İlgi yazı ve Eki ilişikte sunulmaktadır (Ek-1).”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
Ek 2: İlgi yazı eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz