Menu

Duyurular


İlave Yetki Devri Protokolü

SİRKÜLER NO: 22.3/0501-374 = 28/08/2007


İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 24/08/2007 tarih ve 4251-353/2007 sayılı "İlave Yetki Devri Protokolü” konulu sirküleri.

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2007 tarih ve 26773 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile,

 

“Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik”in 01.10.2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği ve bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Yetki Devri Protokolünün Denizcilik Müsteşarlığı ile Klas Kuruluşları arasında imzalandığı,

 

Yetki Devri Protokolünün  3.6 maddesinde, Yetki Devri Protokolünün içermediği hizmetler için yetki verilmesinin, her iş için yapılacak olan ilave protokollerle belirleneceğinin belirtildiği,

 

Bu çerçevede  Yürürlükte olan Yetki Devri Protokolü ile verilen yetkilere ilave olarak, Yük Donanımı Kitapçığı (Cargo Gear Booklet) yayımlama, onaylama ve Yük Donanımı Sertifikası (Cargo Gear Certificate) yayımlama ile Gemilerdeki Zararlı Zehirli Boyaları Önleyici Sisteme İlişkin Uluslararası Sözleşme (AFS Convention) kapsamında Uygunluk Durumu (Statement of Compliance) yayımlanması işlemleri için tam yetki verilmesine olanak sağlayan Ek Protokolün Denizcilik Müsteşarlığı ile Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi arasında imzalandığı,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

(Başkan)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz