Menu

Duyurular


İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:1

SİRKÜLER NO: 23.1 / 40-31 = 21/01/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.01.2022 tarih ve 254/67/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.01.2022 tarih ve 050.01.01 sayılı Ek’te sunulan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:1’de özetle;

İçişleri Bakanlığının 26.11.2021 tarih ve 19294 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 26.11.2021 tarihli ve 61 No.lu karar ile 27.11.2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlenmiş olduğu, Sağlık Bakanlığının 08.01.2022 tarih ve 149-49 sayılı yazısı ile yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 10.01.2022 tarihli ve E-89780865-153-22477 sayılı Genelgesi doğrultusunda 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren;

1-Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve, Brezilya, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazının talep edilmesine,

-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde 7 gün süreyle karantinaya alınmasına, bu sürenin sonunda karantinanın sonlandırılmasına, karantina sürecinin erken sonlandırılması talebinde bulunanların 5. günde PCR testi yaptırarak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinanın sonlandırılmasına,

Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda;

Semptomları olan kişilerin semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişilerin ise karantinanın sonlandırılması amacıyla yapılan pozitif çıkan ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren;

a-7 gün boyunca izolasyona alınmasına,

b-7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonunun sonlandırılmasına,

c-İzolasyonun erken sonlandırılması için 5. gün PCR testi yapılabilmesine, test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyonun sonlandırılmasına,

Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük şahısların, 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmesine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanların karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olduğu,

2-Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 26.11.2021 tarih ve 19294 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 26.11.2021 tarihli ve 61 No.lu karar ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine,

3-İran ve Mısır’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartı talep edilmesine,

4-İlk 3 maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine,

5-12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,

6-Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

7-Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına,

8-Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmesine,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda izolasyonlarının ve tedavilerinin yapılmasına,

9-Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

9.1-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine,

9.2-Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

9.3-Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınmasına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonun sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakamlar ve Sınır Kapısı Mülki İdari Amirleri tarafından sınır kapılarında ilgili Kurumlar ile iş birliği içinde yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususları,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz