Menu

Duyurular


İKO Üyesi Ülkelerin Gemicilik Alanında İşbirliği

SİRKÜLER NO: 23.1/0492-365 = 21/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 20/08/2007 tarih ve 4182-3444/2007 sayılı "İKO Üyesi Ülkelerin Gemicilik Alanında İşbirliği” konulu sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2007 tarih  ve 26247 sayılı yazısı

 

-          Dışişleri Bakanlığı’nın 31 Temmuz 2007 tarih ve 2007/324077 sayılı yazılarına atfen, Kazakistan’ın Riyad Büyükelçiliği’nin İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğine muhatap gemicilik alanında işbirliğine dair bir örneği ekte gönderilen Notaya atıfta, Kazakistan’ın İKÖ 34. Dışişleri Bakanları Konferansının www.oic-oci.org/34icfm/english/resolution /FC-34ICFM-ENG.PDF adresinden temin edilebilen Nihai Bildirisi’nin 80. paragrafının hayata geçirilmesine yönelik olarak İKO üyesi ülkelerle gemicilik, gemi yapımı, mürettebat eğitimi ve denizcilikle ilgili diğer alanlarda işbirliği  yapmaya hazır olunduğu,

 

-          Ayrıca ilgi duyabilecek şirketlere iletilmek üzere Kazakistan Milli Gemicilik Şirketi “Kazmortrnasflot”un irtibat bilgilerinın de sunulduğu,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

  

 Ekler için lütfen tıklayınız

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz