Menu

Duyurular


İkmal Bildirim Formları ve acente ücretlendirmeleri

SİRKÜLER NO: 20.3 / 892-716 = 30/11/2020 İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.11.2020 tarihli ve 60192 sayılı yazısı.

 

                  a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi Acenteleri Yönetmeliği".

b)      31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Limanlar Yönetmeliği".

c)      02.10.2013 tarih ve 2013/210 sayılı Uygulama Talimatı.

ç) A&B Petrol Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nün 19.10.2020 tarihli ve sayılı yazısı.

d)  Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığının 23.10.2020 tarihli ve 54778649-622.01.03.01-E.-1 sayılı yazısı.

İlgi (ç) ve (d) yazılarda özetle, gemilere yakıt ve yağ ikmali yapılmadan önce doldurulan ikmal bildirim formları ile izin alınırken, gemi acenteleri tarafından armatörlerden ve yakıt firmalarından çok yüksek paralar istendiği ve bu durumdan dolayı özellikle yabancı armatörlerin ülkemizden yakıt almaktan vazgeçebildiği belirtilerek bu konuya çözüm getirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, denizde yakıt, yağ ve su ikmal operasyonları ile ilgili olarak ilgi (c) Uygulama Talimatı kapsamında işlemler yürütülmektedir. İlgi (c) Uygulama Talimatı kapsamında doldurulan ikmal bildirim formlarının; yakıt, yağ ve su ikmalleri kıyı tesisinde yapıldığında kıyı tesisi ve ilgili Liman Başkanlığı tarafından onaylanması işlemi, ilgi (b) Yönetmeliğin zorunlu emniyetli operasyon gerekleri kapsamında yapılan bir uygulamadır. Dolayısı ile gemi acentesinin; hizmet verdiği geminin ve geminin bulunduğu deniz alanının emniyeti amacıyla yapılan bildirim formlarından ayrıca bir ücret talep etmesi söz konusu değildir.

Bu itibarla söz konusu formlar için ücret alınmaması hususunda ilgililerin uyarılması ile uygulamaya ilişkin şikayetlerin acente ismi belirtilerek yapılması durumunda ilgi (a) Yönetmelik kapsamında detaylı incelemenin yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

   

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz