Menu

Duyurular


İhrakiye (Akaryakıt) ve Kumanya Teslimlerinde, Denetiminde, Kontrolünde ve Vergilendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 455-363 = 26/06/2020 


Konu: İhrakiye (Akaryakıt) ve Kumanya Teslimlerinde, Denetiminde, Kontrolünde ve Vergilendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk.

 

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 25.06.2020 tarih ve 33278752-140.01.01 sayılı yazı ekte sunulmaktadır.

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz