Menu

Duyurular


İhracatta Kâğıtsız Gümrük Projesi Yükümlü Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 8.1 / 341-218 = 30/04/2019T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında “İhracatta Kâğıtsız Gümrük Projesi Yükümlü Kılavuzu” yayımlanmış olup,

 

Kılavuzda;

 

(10XX) rejim kodlu ihracat beyannamelerinde tüm gümrük idarelerinde 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle;

 

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgelerin TPS üzerinden sunulmaya devam edeceği veya kâğıt ortamında alınan belgelerin tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecekleri,

 

2- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçelerin BİLGE Sistemine e-dilekçe olarak iletileceği,

 

3- Beyannameye ilgili memurca düşülen şerhlerin BİLGE Sisteminde düşüleceği,

 

4- Bu tarihten sonra gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge ve dilekçelerin kâğıt ortamında ibraz edilmeyeceği, memur şerhlerinin kağıt ortamında düşülmeyeceği,

 

5- Beyanname nüshasının kâğıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar hâlihazırda olduğu gibi devam edileceği,

 

Bilgileri yer almaktadır.

 

Kılavuzun tamamı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Kâğıtsız Gümrük Projesi Yükümlü Kılavuzu

 

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz