Menu

Duyurular


İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentoların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı

SİRKÜLER NO: 10.5 / 260-156  = 29/03/2019


T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün, 23.02.2018 tarih ve 4855 sayılı, “İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentoların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz