Menu

Duyurular


İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

SİRKÜLER NO: 8.1 / 872-606 = 27/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.12.2019 tarih ve 7051-892/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.12.2019 tarih ve 12680 sayılı yazısına atfen;

 

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonunda kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Ticaret Bakanlığı'nca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'nin talimatlandırıldığı ifade edilerek, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz