Menu

Duyurular


İhaleye Davet Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0607-430 = 10/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/10/2011 tarih ve  3807-539/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı’nın 07.10.2011 tarih ve 728 / 4457 sayılı yazısına atfen;

 

-Holdinglerinin %100 hissesi Devlete ait bir Kamu İktisadi Teşekkülü olup, Taşucu –Silifke/MERSİN’de bulunan Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüklerinin bünyesindeki SEKA Taşucu Limanında yaptırılacak römorkör ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile kılavuzluk ( pilotaj ) hizmetleri alımı ihalesine çıkıldığı,

 

-2011/155471 İhale kayıt numaralı ihale ilanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden  görülebileceği ve ihalenin 02.11.2011 tarihinde saat 11:00’da Çankırı Caddesi No:2 Ulus/ANKARA adresinde yapılacağı,

 

Bildirilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Sümer Holding A.Ş. nin İlan Metni

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz