Menu

Duyurular


İhale Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 036-032 =  15/01/2016      

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/01/2016 tarih ve 164-37/2016 sayılı yazısı ile,
 
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 13.01.2016 tarih ve 1110 sayılı E-posta mesajına atfen;

“ - Başkanlıkları koordinasyonunda Yemen'e 6000 tonluk insani yardım gönderilmesi hizmet alımı işinin İnsani Yardım Harcamaları Yönergesi'nin 14. Maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edileceği ve İhale dokümanının, İdareleri'nin yazıları Ek'inde belirtilen adresinde görülebileceği ve/veya doküman bedelinin tahsil edildiğine dair dekont ile birlikte elden teslim alınabileceği,
 
  - İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak teklifin en geç  19.01.2016 Salı günü saat 10:30'a kadar, ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması ve firma yetkilisinin ihalede hazır bulunması gerektiği,”
 
bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Yazı ve Ek'leri  (Web'te 12 sayfa) 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz