Menu

Duyurular


ICS/ISF Bayrak Devleti Performans Tablosu

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0136-113 = 18/02/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/02/2009 tarih ve  722-85/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Denizcilik Federasyonu’ndan (ISF) İMEAK DTO’na  gönderilen 29/01/2009 tarih ve 09-11 sayılı yazıda, ICS ve ISF’nin, diğer uluslararası denizcilik kuruluşlarıyla birlikte, yıllık “Denizcilik Endüstrisi Bayrak Devleti Performans Tablosu”nu güncelleştirdiği bildirilmektedir. Anılan yazıda, ayrıca, Haziran 2008 sonu itibariyle alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan tablonun www.marisec.org/flag-performance internet sitesinden indirilebileceği belirtilmiştir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz