Menu

Duyurular


ICS'in UNCTAD ve WTO ile Birlikte Gerçekleştireceği Webinar Etkinlikleri

SİRKÜLER NO: 12.3 / 384-279 = 27/05/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.05.2021 tarih ve 1479/538/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping-ICS) alınan 26.05.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

ICS, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WTO) tarafından 2021 Şubat ayında yayımlanan "Denizcilik Ekonomilerinde Korumacılık" (Protectionism in Maritime Economies) konulu ICS çalışmasının bulgularını ele almak amacıyla ICS Yuvarlak Masa Etkinlikleri kapsamında iki webinar etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda, ICS ve UNCTAD tarafından "Denizcilik Ekonomilerinde Korumacılık: Gelişmekte olan ülkeler için ne anlam ifade etmektedir?" konulu webinarın 8 Haziran 2021 Salı günü Türkiye saati ile 16:00-17:00 saatleri arasında çevrimiçi formatta düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu webinara https://bit.ly/3unTfKr internet sayfası üzerinden kayıt yapılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ICS ve WTO tarafından "COVID Salgını Sonrası İyileşme Döneminde Deniz Taşımacılığının Rolü" konulu webinarın 29 Haziran 2021 Salı günü Türkiye saati ile 12:00­13:30 saatleri arasında çevrimiçi formatta düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu webinara https://bit.ly/3fPJ5wV internet adresi üzerinden kayıt yapılabileceği bildirilmektedir.

Bahse konu webinar etkinliklerine ilişkin detaylı bilginin Ek'te sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz