Menu

Duyurular


ICS2 Webınarı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 211-132 = 27/03/2024 


İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.03.2024 tarih ve E-16934678-724.01.02-00095267483 sayılı yazısı.

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;


‘’İlgi : a)  21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılı yazımız.

          b) 10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazımız.

          c) 3.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız.


         ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız.


         d) 19.02.2024 tarihli ve 94119930 sayılı yazımız.

         

        


İlgi'de kayıtlı yazılar konusu, Avrupa Birliği'nde (AB) uygulanan elektronik gümrük sistemlerinden İthalat Kontrol Sistemi-2'nin (Import Control System-ICS2) üçüncü aşamasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından kamu kurumlarımız ile iş dünyası temsilcilerimize yönelik gerçekleştirilecek webinarın 4 Nisan 2024 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yer alan çevrimiçi bağlantı üzerinden yapılması öngörülmektedir.

İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve çeviri hizmeti sunulmayacak olan webinar denizyolu taşımacılığı özelinde düzenlenecek olmakla birlikte, webinara havayolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katılımının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

 

Toplantı Bağlantısı:

 

https://zoom.us/j/96030467275?pwd=cWpWL2xMazJlaFZGYVBaeWpNWkVXZz09

 

Parola: TRTicaret ‘’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz