Menu

Duyurular


ICS ve ISF Konferansı, 14-15 Eylül 2011, Londra, İngiltere.

SİRKÜLER NO: 12.1 / 0446-318 = 06/07/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/07/2011 tarih ve  2722-397/2011 sayılı yazısı.

 

“ICS'den alınan 30.06.2011 tarih ve ICS(11)10 sayılı yazı ve Ekleri.

 

İlgi yazıda, "ICS Uluslararası Denizcilik Konferansı" ve "ISF Personelle Donatma ve Eğitim Konferansı'nın", bu yıl iki günlük birleşik bir olay olarak 14 - 15 Eylül 2011 tarihlerinde yapılacağı belirtilmekte olup, ICS ve ISF Üyesi olanı ulusal kuruluşlardan Konferans Programının ayrıntıları ve kayıt formunu üyeleri olan tüm şirketlere duyurmaları İstenmiştir.

 

ilgi yazı Ekleri, Konferans Programı ve Kayıt Formu ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz