Menu

Duyurular


ICS VE ISF KASIM 2011 HABER BÜLTENI

SİRKÜLER NO: 12.7 / 0676-488 = 21/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/11/2011 tarih ve  4351-603/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi 10 Kasım 2011 tarih ve ICS(11)38 sayılı yazı ve Eki ICS & ISF Kasım 2011 Haber Bültenine atfen;

 

ICS ve ISF Haber Bülteni son baskısının tüm üye denizcilik şirketlerine duyurulması istenmiş olup, söz konusu Bültene http://www.marisec.org/nov2011.pdf internet adresinden erişilebilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz