Menu

Duyurular


ICS ve ISF, IMO ISM Kodu Uygulanması Kurallarına Dair Yeni Baskıyı Yayınladılar.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 346-257 = 25/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/06/2010 tarih ve  2959-314/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“04 Haziran 2010 tarihli ICS/ISF Basın bildirisine atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Denizcilik Federasyonu’nun (ISF),  yaygın şekilde kullanılan IMO Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodunun Uygulanması Kurallarına’ dair yeni baskıyı yayınladıkları bildirilmektedir. 

 

ICS / ISF Genel Sekreteri Mr. Tony Mason bu konuda aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“ISM Kodunda yapılan son değişiklikler 01 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ICS ve ISF tam ve eksiksiz IMO ISM Kodunun Uygulanması Kurallarına dair bir yeni baskıyı yayınlamışlardır.”

 

ICS / ISF, IMO ISM Kodu Uygulanmasına dair Kuralların birinci baskısını 1993 yılında yayınlamışlardır ve bu ISM’i bilmeye ihtiyaç duyanlar için standart bir kaynak olmaya devam etmiştir.

 

Mr. Mason, “ISM’in temel prensibi sıfır kaza ve sıfır deniz kirlenmesi hedefine ulaşmaktır. IMO ISM Kodu Uygulanmasına dair ICS / ISF Kurallarının yeni baskısının bu önemli amacın gerçekleşmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır” demiştir.

 

İlgi ICS / ISF Basın Bildirisi ve İMEAK DTO tarafından yapılan Türkçe çevirisi ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: ilgi basın bildirisi ve Türkçe çevirisi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz