Menu

Duyurular


ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 854-596 = 13/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.12.2019 tarih ve 6915-859/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 03.12.2019 tarih ve CE(19)06 sayılı yazısına atfen;

 

ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük Gemileri ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısının 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildiği bildirilmekte olup, son ve bir önceki toplantıya ilişkin raporlar Ek’te sunulmaktadır.

Son toplantı raporunda;

-Enerji Dizayn İndeksi,

-Balast Suyu,

-Yakın ve Gelecekte olacak Uluslararası Denizcilik Örgütü Toplantıları,

-Dökme Yüklerin Taşınması,

-Gemi Yakıtları,

-Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) ve Tanınmış Kuruluşlar,

-Dökme Yük Gemileri ve Tankerlerin Yapısal Standartları,

-Can Kurtarma Teçhizatları,

-Gelecek Çalışma Programı,

-Denizcilik Komitesine İletilecek Konular,

-Diğer Hususlar (demirleme ekipmanları, yeni ve mevcut ro-ro yolcu gemilerinde, ro-ro ve özel alanlarda yangınların meydana gelme ve geldiğinde sonuçlarının mimimize edilmesi yönelik SOLAS Bölüm II-2’nin gözden geçirilmesi, ani kapatma valfleri kullanımı ve güvenilirliği) konularına yer verildiği,"

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz