Menu

Duyurular


ICS Denizcilik Politikası Komitesi (SPC) Toplantısı Gündem Notları Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 0102 -080 = 05/02/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/02/2013 tarih ve  527-74 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 25/01/2013 tarih ve SPC(13)05 sayılı yazısına atfen;

 

4 Şubat 2013 tarihinde Londra’da ICS ofisindeki Denizcilik Politikası Komitesi (Shipping Policy Committee - SPC) toplantısı gündem maddelerine dair bazı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Kükürt Emisyonu Kontrol Bölgeleri’nde (Emission Control Areas – ECAs) kullanılan yakıtlardaki kükürt miktarının 2015 yılından itibaren azami % 0.1’e çekilmesi gerekliliği SPC Toplantısının önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Baltık ve Kuzey Denizi Emisyon Kontrol Bölgeleri’nin kabul edilmesinin sonuçlarını gözden geçirmek üzere, Avrupa Komisyonu tarafından Aralık ayında bir karar alındığı belirtilmiş olup, ticarette istisnaların geliştirilmesi ihtimalinin sürmekte olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte ICS, bu tür istisnalardan kaynaklanabilecek piyasa ihlallerinin sınırlı olacağını ve AB üyesi olmayan ülkeler şirketlerinin ticari menfaatlerinin zarar görmeyeceğini belirtmektedir.

 

SPC Toplantısı gündem notlarında gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarına ait düzenlemelerle ilgili olarak, ICS’in kendi pozisyonunu Piyasa Esaslı Önlemlerin (Market Based Measures – MBMs) geliştirileceği platformun IMO (International Maritime Organisation - Uluslararası Denizcilik Örgütü) olması gerektiği hususuyla sınırlamış olduğuna dikkat çekilmektedir. Bununla birlikte, bahsedilen konuda IMO’nun liderliğini tanıyan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu’nun (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), IMO’nun Piyasa Esaslı Önlemler ile ilgili olarak ilerleme kaydetmesi konusunda Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen muhalefeti azaltmak üzere denizcilik ile ilgili olarak herhangi bir açıklık getirmediği belirtilmektedir. IMO’nun Ekim ayındaki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee – MEPC) toplantısında hükümetlerin Piyasa Esaslı Önlemler için şu ana kadar yaptığı önerileri değerlendirmek üzere iş tanımlarını geliştirmek konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olmasının başlıca sebebinin de, MARPOL değişikliklerinin bir parçası olan gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi tedbirlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Çin ve Hindistan öncülüğünde sürdürülen tartışmalar olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar Piyasa Esaslı Önlemler Mayıs 2013 tarihindeki IMO MEPC toplantısının gündeminde yer alacak olsa da, pek çok hükümetin IMO tarafından Piyasa Esaslı Önlemlerin yakın gelecekte geliştirilmesinin pek mümkün olmadığı görüşünde olduğu belirtilmektedir.

 

SPC gündem notlarında Piyasa Esaslı Önlemlere ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu’nun bölgesel bir MBM oluşturmak yerine konuya dair çözümün IMO’da geliştirilmesi fikrine bağlı kalacağı bilgisi verilmektedir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’nun, “geçici tedbir” olarak İzleme, Rapor etme ve Doğrulama mekanizmasına (Monitoring, Reporting and Verification – MRV) odaklanacağı ve bunun IMO’da küresel bir uygulama olarak geliştirilmesini tercih edeceği belirtilmektedir. ICS’in bağlantı kurduğu diğer hükümetlere göre, Komisyon,  MBM konusunda 2017 yılına kadar IMO’nun harekete geçmemesi durumunda, bölgesel bir MBM kurulmasını öncelik haline getirecektir.

 

İlgi yazıda, ICS SPC’nin gelecek toplantısının 9 Eylül 2013 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek 1 : İlgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz