Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 25-20 = 14/01/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.01.2022 tarih ve 196/45/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 10 Ocak 2022 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, ülkelerden bildirilen “Koronavirüs” (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 10 Ocak 2021 tarihi itibarıyla toplam 271.963.258 adet COVID-19 vakası tespit edildiği, mevcut durumda 220 ülke ve bölgeden vaka bildirildiği belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, COVID-19’a yönelik haftalık epidemiyolojik ve operasyonel güncel bilgilerin bulunduğu bültenin (https://bit.ly/3nhIXen) adresinde,

2. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Aşı Takip web sitesinin (https://bit.ly/3K9zrne) adresinde,

3. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından hazırlanan ICAO COVID-19 Ekonomik Etki belgesinin (https://bit.ly/3GEJBud) web adresinde,

4. COVID-19 vakalarına yönelik hazırlanan ve günlük olarak güncellenen veri kaynağına (https://bit.ly/3nnvykN) adresinde,

5. Denizcilere aşı uygulanan tüm limanların listesinin (https://icma.as/vaccines/) adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

6. Ayrıca, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulması veya bir naaşın ülkesine geri gönderilmesinin reddedilmesi durumunda denizcilik firmalarının, etkilenen denizcinin durumu, geminin IMO numarası ve konumu ile ilgili ayrıntıları Shaw@ics-shipping.org adresine ileterek, ilgili üye devletle iletişime geçilmesi için Birleşmiş Milletler kurumlarının bilgilendirmelerini sağlamaları istenmektedir.

7. Gemilerde aşıların karıştırılması ve oksijen taşınmasıyla ilgili iki yeni belge de dahil olmak üzere Uluslararası Denizcilik Sağlığı Birliği (International Maritime Health Association-IMHA) tarafından hazırlanan ICS Covid Rehberi’nin (https://bit.ly/3tnByxL) adresinden indirilebileceği belirtilmektedir.

8. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ve birçok değişiklik yapılarak güncellenen rehbere WHO web sayfasından ulaşılabileceği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

   

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz