Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 898-698 = 23/11/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2021 tarih ve 3112/1218/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

''Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 16 Kasım 2021 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, ülkelerden bildirilen “Yeni Koronavirüs” (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla toplam 252.902.685 adet COVID-19 vakası tespit edildiği, mevcut durumda 220 ülke ve bölgeden vaka bildirildiği belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, COVID-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik ve operasyonel güncel bilgilerin bulunduğu bültenin (https://bit.ly/3cAlY8m) adresinde,

* Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Aşı Takip web sitesinin (https://bit.ly/2Z9Pw9R) adresinde,

* Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından hazırlanan ICAO COVID-19 Ekonomik Etki belgesinin (https://bit.ly/3nAJE2R) web adresinde,

* “Our World in Data” tarafından hazırlanan, ülkelere özgü ayrıntılı bilgilerin olduğu web sitesinin (https://bit.ly/3kU6FvW) adresinde,

* COVID-19 vakalarına yönelik hazırlanan ve günlük olarak güncellenen veri kaynağına (https://bit.ly/3HHwXLG) adresinde,

* Denizcilere aşı uygulanan tüm limanların listesinin (https://icma.as/vaccines/) adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

* Ayrıca, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulması veya bir naaşın ülkesine geri gönderilmesinin reddedilmesi durumunda denizcilik firmalarının, etkilenen denizcinin durumu, geminin IMO numarası ve konumu ile ilgili ayrıntıları Shaw@ics-shipping.org adresine ileterek, ilgili üye devletle iletişime geçilmesi için Birleşmiş Milletler kurumlarının bilgilendirmelerini sağlamaları istenmektedir.

* Gemilerde aşıların karıştırılması ve oksijen taşınmasıyla ilgili iki yeni belge de dahil olmak üzere Uluslararası Denizcilik Sağlığı Birliği (International Maritime Health Association-IMHA) tarafından hazırlanan ICS Covid Rehberi’nin (https://bit.ly/3oTb974) adresinden indirilebileceği belirtilmektedir.

* Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı (U.S. Department of Transportation-U.S. DOT) ile uluslararası ve ABD denizcilik sektörünün yaptığı görüşmeden çıkan Sıkça Sorulan Sorular Ek-2’de, Singapur Denizcilik Birliği (Singapore Shipping Association-SSA) tarafından yayınlanan 05.11.2021 tarihli bilgilendirme belgesi Ek-3’te yer almaktadır.''

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz