Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 818-636 = 25/10/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.10.2021 tarih ve 2863/1116/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 21 Ekim 2021 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, ülkelerden bildirilen “Yeni Koronavirüs” (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 19 Ekim 2021 tarihi itibarıyla toplam 240.631.670 adet COVID-19 vakası tespit edildiği, mevcut durumda 220 ülke ve bölgeden vaka bildirildiği belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

  • Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, COVID-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik ve operasyonel güncel bilgilerin bulunduğu bültenin (https://bit.ly/3jAJzK9) adresinde, COVID-19 Aşı Takip web sitesinin (https://bit.ly/3baxCGx) adresinde,
  • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO) tarafından hazırlanan ICAO COVID-19 Ekonomik Etki belgesinin (https://bit.ly/3oXaXFV) web adresinde,  
  • “Our World in Data” tarafından hazırlanan, ülkelere özgü ayrıntılı bilgilerin olduğu web sitesinin (https://bit.ly/3nHyuIH) adresinde,
  • COVID-19 vakalarına yönelik hazırlanan ve günlük olarak güncellenen veri kaynağına (https://bit.ly/3noNjiT) adresinde,
  • Denizcilere aşı uygulanan tüm limanların listesinin (https://icma.as/vaccines/) adresinde yer aldığı belirtilmektedir.
  • Ayrıca, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulması veya bir naaşın ülkesine geri gönderilmesinin reddedilmesi durumunda denizcilik firmalarının, etkilenen denizcinin durumu, geminin IMO numarası ve konum bilgilerini Shaw@ics-shipping.org adresine ileterek, ilgili üye devletle iletişime geçilmesi için Birleşmiş Milletler kurumlarının bilgilendirmelerini sağlamaları istenmektedir.
  • Gemilerde aşıların karıştırılması ve oksijen taşınmasıyla ilgili Uluslararası Denizcilik Sağlığı Birliği (International Maritime Health Association-IMHA) tarafından hazırlanan iki belge de dahil olmak üzere ICS Covid Rehberi’nin (https://bit.ly/3b7pgj2) adresinden indirilebileceği belirtilmektedir.
  • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO) tarafından yayınlanan 12.10.2021 tarihli Aşı Raporu Ek-2’de yer almaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz