Menu

Duyurular


ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 950-765 = 21/12/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.12.2020 tarih ve 4594/1412/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 15 Aralık 2020 tarihli Ekte sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda (Ek-1) Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının Avrupa ve Amerika’da önemli ölçüde artmaya devam ettiği, 13 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam 70.829.855 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca yazıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgiler ile aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

* Avrupa Birliği, aşı gelişmeleri konusunda Avrupa Komisyonu ve üye devletler ile görüşmeler yapmaktadır. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (European Union Aviation Safety Agency-EASA) tarafından “Covid-19 Testi ve Havayolu Yolcularının Karantina Sürecine Yönelik Rehber” yayınlanmıştır.

* İleri düzeydeki bazı aşı örnekleri ile denizcilerin aşılanması süreci değerlendirilecektir. Aşıya erişilebilirlik ve aşı maliyetinin karşılanması sorumluluğu gibi hususlar çözüme ulaşmamış olup bu hususlara yönelik Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Gemi personeli değişimi ve aşı konuları hakkındaki yazıya https://www.consilium.europa.eu/media/47135/8-tte-crew-changes-in-maritime-transport.pdf web adresinden ulaşılabilmektedir.

* Denizcilere yönelik sürdürülen yardım ve dayanışma çalışmalarına destek olmaya yönelik başlatılan “Seafarers Delivering Christmas Campaign” kampanyasının tanıtım broşürü yayınlanmıştır.

* Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından, “Covid-19 pandemisi sürecinde güvenli gemi personeli değişimi ve seyahat sağlamaya yönelik denizcilik sektörü tarafından önerilen protokoller çerçevesi” konulu yazı (MSC.1/Circ.1636) 02.12.2020 tarihinde yayınlanmıştır (Ek-2).

* Covid-19 pandemi sürecinde gemi personeli değişiminde yaşanılan problemler göz önünde bulundurularak, üye ülkelerin, ulusal ve özel birliklerin, uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekmek üzere IMO tarafından “Covid-19 – Denizcilerin Kilit Çalışanlar Olarak Tanımlanması” konulu yazı (Circular Letter No.4204/Add.35) 11.12.2020 tarihinde yayınlanmıştır (Ek-3).

 


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz