Menu

Duyurular


ICS: CO2 Emisyonlarının Azaltılması

SİRKÜLER NO: 12.1  / 714-538 = 22/11/2013

İMEAK DTO’dan alınan, 21/11/2013 tarih ve 4721-690 / 2013 sayılı yazısı ile;
 
“İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.11.2013 tarih ve Press(13)26 sayılı yazı.
 
İlgi yazıda, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Üyelerinden CO2 Emisyonlarının Azaltılmasına ilişkin ICS tarafından hazırlanan Basın Bildirisini ulusal basınlarına ve uygun şekilde yönetimlerine ve üye şirketlere ivedilikle iletmelerini istemektedir.
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS), 18 Kasım 2013 tarihinde Norveç’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (United Nations Climate Change Conference), CO2 emisyonlarının azaltılmasının küresel denizcilik endüstrisi için bir ekonomik kolaylık olduğu görüşünü ileri sürmüştür. ICS Dış İlişkiler Müdürü Simon BENNETT anılan Konferans’ta; yeni gemi tasarımlarının etkinliğini geliştirmeyi hedefleyen IMO kurallarına ek olarak, Gemi Enerji Verimliliği Yönetimi Planları’nın da (Ship Energy Efficiency Management Plans) zorunlu olarak uygulanmasının, denizcilik endüstrisinin çoğunluğu tarafından alınan yakıt verimliliği tedbirlerine ivme kazandıracağını belirtmiştir.
 
İlgi yazı ile ayrıca, IMO’da şu anda, Dünya ticaret filosundaki her bir gemi tarafından gerçekleştirilen yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını izlemek ve bildirmek için zorunlu bir sistemin geliştirilmesi hususuna odaklanıldığı ve anılan sistemin denizcilik endüstrisi tarafından da desteklendiği ifade edilmektedir.
 
İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisi’nin Odamızda yapılan Türkçe özet çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1).”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                                                 Saygılarımızla,
                                                                                                         Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                                               Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                                Genel Sekreter
 
 
 
 
 
EKLER:
Ek-1: İlgi yazı Eki’nin Türkçe çevirisi.
Ek-2: İlgi yazı ve Eki.
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz