Menu

Duyurular


ICS ’nin Güncellenen Bayrak Devleti Performans Tablosu 2014-2015 Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3/22-99  = 20/02/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/02/2015 tarih ve 711-130/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Yazı Ekinde bulunan “ICS, Bayrak Devleti Performans Tablosunu Güncelledi” başlıklı Basın bildirisinin ulusal ticari basına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere mümkün olduğu kadar çabuk gönderilmesi bildirilmektedir.
 
Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki Basın Bildirisi ilişikte sunulmuştur (Ek-2).
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz."
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek: İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz