Menu

Duyurular


ICS’in IMO Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonunun Onaylanması Hakkındaki Görüş Değişikliği Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1/39-36= 19/01/2015
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 16.01.2015 tarih ve 275-48/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan(ICS) alınan 17.12.2014 tarih ve PRESS(14)39 sayılı yazısına atfen;
 
"ICS Üyelerinden, IMO Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu’na (Ballast Water Management Convention – BWM) ilişkin ICS’in görüş değişikliklerini içeren ICS Basın Bildirisini ulusal basınlarına ve uygun şekilde denizcilik idarelerine ve üye şirketlere iletmelerini istemektedir.
İlgi yazı Eki’nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1)."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz