Menu

Duyurular


ICS’in, Balast Suyu İle İlgili Olarak Eski Sistemlere Yeni Teknolojiler Eklenmesinin Aceleye Getirilmemesini Sağlamaya Çalıştığı Bildiriliyor.

SİRKÜLER NO: 20.3 / 502-355 =  15/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/08/2012 tarih ve  3188-409 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

01.08.2012 tarihli Lloyd’s List gazetesinde yayınlanan bir makale’ye atfen;

    

İlgide belirtilen Lloyd’s List gazetesinde, “ICS, Balast Suyu ile İlgili Olarak Eski Sistemlere Yeni Teknolojiler Eklenmesi Hususunda Aceleye Getirilmeyen bir Yaklaşım Sağlanmasına Çalışıyor” başlıklı bir yazı yayınlanmış olup, Odamızda yapılan Türkçe çevirisi aşağıda sunulmaktadır:  

 

ICS, BALAST SUYU İLE İLGİLİ OLARAK ESKİ SİSTEMLERE YENİ TEKNOLOJİLER EKLENMESİ HUSUSUNDA ACELEYE GETİRİLMEYEN BİR YAKLAŞIM SAĞLANMASINA ÇALIŞIYOR

 

YAZAN: Craig EASON

 

Balast suyu yönetim konvansiyonunun gelecek iki yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir ve böylece yaklaşık tüm mevcut gemilerin onaylanmış sistemleri tesis etmeye zorlandıkları görülecektir.  ICS, anılan sistemlerin iki yıl içinde değil, beş yıl içinde eklenmelerine müsaade edilmesini önermektedir.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), anılan Konvansiyon en sonunda yürürlüğe girdiği zaman mevcut gemilere balast suyu iyileştirme (treatment) sistemleri tesis etme hususunda aceleye getirilmeyen bir yaklaşım olduğunu görmek istemektedir.

 

ICS, aynı zamanda, daha eski gemilerin, yani dördüncü özel sörveylerine (special survey) yaklaşmakta olan gemilerin buna uymaktan muaf tutulmalarını İstemektedir. 

 

Balast suyu yönetimi konvansiyonunun gelecek iki yıl içinde yürürlüğe girmesi büyük ölçüde beklenmektedir ve böylece hemen hemen tüm mevcut gemiler onaylanan sistemleri tesis etmeye  zorlanacaklardır.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütüne  (IMO) yaptığı bir öneride ICS, IMO’dan, söz konusu Konvansiyon yürürlüğe girdikten sonra yapılacak olan sonraki tam özel sörvey (full special survey) kuru-havuzlamasında mevcut gemilere sistemler tesis edilmesine şartlı olarak müsaade etmesini istemektedir.

 

Armatörler, son üç yıl içinde icat edilmiş ve yaşam süresi boyunca ispatlanması gereken  sistemlere 1 milyon dolar ($) – 5 milyon dolar ($) arasında bir meblağ harcamaya isteksiz olmuşlardır.

 

Ekonomik kriz esnasında harcamanın şümullü olarak az yapılmasının yanı sıra, bugüne kadar tesis edilmiş olan sistemlerin sayısı dikkati çekecek şekilde düşük olmuştur.

 

ICS, yaptığı önerinin, sistemlere yeni teknolojiler eklenmesinin iki yıl değil beş yıl boyunca tesis edilmesine müsaade edeceğini ve onarım tersanelerindeki muhtemel güçlükleri azaltacağını belirtmektedir.

 

Bu öneri, IMO  Deniz Çevresini  Koruma Komitesinin Ekim 2012 ayında yapacağı toplantıya sunulacaktır.

 

Söz konusu Komiteye sunduğu başka bir öneride, ICS, iyileştirme (treatment) ekipmanının istenen standartları karşıladığını temin etmek üzere geliştirilen, balast suyu iyileştirmesini onaylama işlemini tenkit etmektedir.

 

ICS, kabul edilecek olan IMO rehberlerinin (kılavuzlarının) ABD’de geliştirilmekte olan daha sıkı kuralları yansıtmasını istemektedir.  Bunların gemide tesisinin uygun olduğunu belirten düzenlemeyle ilgili onay sağlandıktan sonra, en az iki sistem piyasadan çekilmiştir.

 

ICS, kuralları daha da sıkılaştırarak, sistemlerin hafif tuzlu ve tuzlu suda olduğu gibi tatlı suda da etkin şekilde işleyebilmesini istemektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz