Menu

Duyurular


İçme Suyu Hattının Onarımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 515-304 = 28/08/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.08.2023 tarih ve 2073/591/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 25.08.2023 tarihli 1358172 sayılı yazıda; Anadolu yakasından Avrupa Yakasına içme suyu ileten Salacak – Sarayburnu isale hattının 41º 01' 03,1'' K - 029º 00' 09,5'' D koordinatlarında 13 metre derinlikte meydana gelen arızanın onarım işinin 11.08.2023 - 21.08.2023 tarihleri arasında "RAŞİT BABA" Dalgıç gemisi ile yapılmasına yönelik iznin verildiği ancak termin planındaki aksamadan dolayı  konu çalışmanın 11.09.2023 tarihine kadar devam edeceğinden bahisle 3 hafta süreyle uzatma istendiği ifade edilerek seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz