Menu

Duyurular


ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri/Docdex Bilirkişilik Kararları Eğitimi 2-3 Mart 2019

SİRKÜLER NO: 12.2 / 145-095 = 19/02/2019 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarih ve 666-112/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın 08.02.2019 tarihli ve bila sayılı yazısına atfen;

 

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC); Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby) ve Garantiler konusunda örnek kuralları yaptığı ve bunların uygulanmasını takip ettiği, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlık mercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olduğu bildirilmektedir. ICC dışında yerel mahkemelerin verdiği kararlarda uygulamalar için emsal olabildiği, bu bağlamda ticari akreditifler, teminat akreditifleri ve garantiler ile ilgili olarak ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında birbirlerine karşı farklı görüşler ileri süren, tartışma yaşayan ve zaman zaman yargıya gidebilen bankalar ve müşterileri ICC’nin resmi görüşleri, bilirkişi kararları ile yerel mahkemelerin kararlarını emsal alabilmekte ve böylece çözüme ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 Rezerv konusu söz konusu olduğunda daha önce benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü veya DOCDEX kararı emsal olarak alınabildiği ve buna dayanarak tarafların birbirlerini fazla yıpratmadan ikna olabildikleri, Akreditiflere ilişkin bir örnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtladığı, diğer taraftan söz konusu görüşler ve kararların mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabildiği belirtilmektedir.

 ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 2-3 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra Yargıtay Kararları ile uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenleneceği bildirilmektedir.  

 Programı ekte sunulan eğitime katılmak isteyenlerin, kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/iccturkiyebankacilikmart2019 adresinden en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun ICC’E faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla gönderilmesi hususu”,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz