Menu

Duyurular


Hürmüz Boğazı’na Giriş Yapacak Gemilerdeki Gemiadamlarına Yapılacak Savaş/Riskli Bölge Ödemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 566-392 = 29/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 26.07.2019 tarih ve 2787-508/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 22.07.2019 tarih ve LA(19)34 sayılı yazısına atfen;

 

“Hürmüz Boğazı’na giriş yapacak gemilerdeki gemiadamlarına yapılacak Savaş/Riskli Bölge ödemelerinin, kontratlarda hâlihazırda yer alıp almadığı ya da bu yönde bir talep olup olmadığına ilişkin bilgi istenmektedir.

Sözleşmelerde Savaş/Riskli Bölge tanımı bulunan ya da bu kapsamda Hürmüz Boğazı özellikle belirtilen Sözleşmelere muhatap olan firmaların veya sendikaların, Odamıza bildirimde bulunması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz