Menu

Duyurular


Hurda Gemilerin Yenilenmesi ve Makine Dönüşüm Desteği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 410-294 = 22/06/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.06.2022 tarih ve E-25270526-155.05.99-445779 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere Bakanlığımızca yürütülen "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Yönetmelik değişikliğiyle; Ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek amaçlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile;

-Yük taşımacılığının yanı sıra yolcu ve araç taşıyan ticari gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırı 50 GT'ye düşürülmüş,

-Teşvikten yararlanacak gemi sayısı yıllık 5'ten 10'a çıkarılmış,

-Teşvik tutarı, yeni inşa edilecek geminin fosil yakıt kullanacak olması halinde % 50 oranında artırılarak hurda bedelinin toplamda bir buçuk katına, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması halinde ise % 150 oranında artırılarak toplamda iki buçuk katına çıkarılmış,

-Ayrıca, kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan ve ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 GT üzerindeki ticari gemi, deniz ve içsu araçlarının donatanlarına, dönüşüm maliyetinin % 25'inin Bakanlığımız tarafından ödenmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin Geçiş Hükümleri başlıklı 1'inci Geçici Maddesi uyarınca, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2022 yılı için başvurularını 18 Eylül 2022 tarihine kadar yapabilecektir. Ana sevk sistemini dönüştürecek gemilere yönelik ise herhangi bir başvuru dönemi kısıtlaması bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Ülkemiz deniz ulaşımının yenilenmiş, verimli ve maliyet etkin bir filo ile sürdürülebilir bir şekilde idamesine önemli bir katkı yapması hedeflenen söz konusu düzenlemenin ilgililere ve sektöre duyurulması için gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz