Menu

Duyurular


Hudut Kapılarından Geçişte PCR Testi İstemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 983-788 = 30/12/2020
İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve 37916317-499 sayılı yazısı.

 

                a)   19/06/2020 tarihli ve 37916317-499-229 sayılı yazı.

b)      19/06/2020 tarihli ve 94161151-499-170 sayılı yazı.

c)       03.12.2020 tarihli ve 67504 sayılı Genelge.

d)      25/12/2020 tarihli ve 13588366-149-2224 sayılı yazı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir. İlgi (a ve b) sayılı yazılarımız ile COVID-19 pandemisi sürecinde havayolu, denizyolu, kara ve demiryolu ile ülkemize gelecek kişilere yönelik araçlarda ve uluslararası giriş noktalarında alınacak önlemler belirtilmişti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) sayılı yazısında, dünyada halen COVID-19 pandemisi ve vaka artışlarının devam etmekle birlikte, önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış gösterebilmesinin beklendiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda devamla uluslararası giriş noktaları da dâhil olmak üzere ülkemizdeki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla hava, deniz ve kara yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

Bu bağlamda ilgi (a ve b) sayılı yazılarımızda belirtilen uygulamalara ilave olarak tüm uluslararası giriş noktalarında;

        30.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, Türkiye’ye giriş yapacak 6 yaş üstü kişiler ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz edeceklerdir. Negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir.

        Kara ve denizyolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçları giriş noktalarında kontrol edilecektir.

        Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelere ibraz etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya

alınacaklar, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekânlarda karantinaya alınacaklardır.

        Bu kişilerden karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona erdirilecek ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.

        Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları istenecek, bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek ve kişi bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecektir.

        Yurtdışından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz bilgi sistemine (interaktif.hssgm) kaydedilecektir.

        Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi Uçak mürettebatı ve Tır şoförleri için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kilit personel” olarak görülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgi (c) sayılı genelgesinde ülkemiz tarafından da “kilit personel” olarak nitelendirilen gemiadamları için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

        Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Süreçlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için uluslararası giriş noktalarında gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek : İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz