Menu

Duyurular


Hudut Kapılarından Geçişte PCR Testi İstemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 972- 782 = 28/12/2020 


“İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarih ve 13588366-149 sayılı yazısı.

 

 

Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

       Dünyada halen COVID-19 Pandemisi ve vaka artışları devam etmektedir. Ayrıca önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Ülkemizdeki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla; 28.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, 30.12.2020 tarihinden itibaren kara ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif PCR testi olmayan kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Buna rağmen hudut kapısından giriş esnasında negatif PCR testini resmi otoritlere ibraz etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacak, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekanlarda karantina altına alınacaktır. Karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona erdirilecek ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

       Konuyla ilgili gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz