Menu

Duyurular


Hopa Termik Santrali Taşınmazları ve İnebolu Limanı ile Diğer Taşınmazlar Hakkında ÖYK Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 230-195 = 23/03/2016                 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2016 tarih ve 1206-223/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de Hopa Termik Santrali Taşınmazları ve İnebolu Limanı ile Diğer Taşınmazlar Hakkında Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek : ÖYK Kararı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz