Menu

Duyurular


Hong Kong Sözleşmesi Gemi Geri Dönüşüm Bilgilendirme Videosu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 322-197 = 31/05/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.05.2023 tarih ve 1465/411/2023 sayılı yazısı.


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Bilindiği üzere, Hong Kong Sözleşmesi (Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Uyumlu Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi-2009), gemi geri dönüşümünün insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkisini azaltmak veya en aza indirmek için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 15 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilmiştir.


Hong Kong Sözleşmesi, gemi sökümü sürecinin çevresel, sağlık ve güvenlik açısından uygun standartlara tabi olmasını hedeflemektedir. Sözleşme ile söküm tesislerinin kurulumu ve işletmesi, çevreci söküm aşamasının düzenlenmesi, tehlikeli maddelerin etkili bir şekilde kontrolü, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri ile diğer ilgili konular ele alınmakta olup, geri dönüşüm materyallerinin de doğru bir şekilde yönetilmesi hususları sözleşmede yer almaktadır. Sözleşme, gemi sahiplerine gemilerini söküm sürecine tabi tutarken uymaları gereken belirli standartlar konusunda da rehberlik etmektedir.Bu kapsamda, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO) tarafından üyelerin bilgilendirilmesi için, gemilerin güvenli ve çevresel açıdan uygun şekilde geri dönüşümü hakkında “Gemi Geri Dönüşümü: Değişim Zamanı” başlıklı yeni bir video yayımlanmıştır. Bahse konu videoya BIMCO resmi internet adresinden (https://t.ly/c-Z_) erişim sağlanabildiği’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz