Menu

Duyurular


Hong Kong Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 599-484 = 27/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.08.2020 tarih ve 2297/949/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.08.2020 tarihli ve 47361 sayılı yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne 31/01/2019 tarihinde Ülkemiz beyanının sunulması ile tarafı olduğumuz, 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin, yürürlüğe girmesi için gereken genel şartların sağlanmaması sebebiyle henüz yürürlüğe girmediği, anılan konvansiyonun yürürlüğe girmemesi nedeniyle ülkemiz limanlarına uğrak yapacak olan yabancı bayraklı gemilerden konvansiyon gereklilikleri istenmeyeceği belirtilmektedir.

Ancak, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü (EU 1257/2013 EU SRR) gereği 31 Aralık 2020 tarihinden sonra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri limanlarına uğrak yapacak olan AB bayrağı taşımayan gemilerden Uygunluk Belgesi (SoC) ve Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) isteneceği bildirilmekte olup, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere EU 1257/2013 EU SRR gereği Uygunluk Belgesi ve Tehlikeli Madde Envanteri'nin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) oluşturulması hususunda Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) ve Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA) tarafından hazırlanan Rehberlerin yer aldığı EUSRR konulu ICS’in yazısı, Odamız 06.07.2020 tarih ve 785 numaralı sirküleri ile duyurulmuş olup, bahse konu yazıya https://bit.ly/3jfqKtt adresinden erişim sağlanmaktadır.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz