Menu

Duyurular


Hırvatistan Vize İşlemleri ve Gemi Mürettebatı Değişiminde Yaşanan Güçlükler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 074-051 = 25/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.01.2019 tarih ve 328-54/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 16.01.2019 tarihli ve LA(19)02 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association –VDR)’nin üyesi bir firmanın Hırvatistan’da vize işlemlerinde yaşanan güçlüklerle ile ilgili olarak ICS ile iletişime geçtiği bildirilmektedir.

 

VDR üyesi firmanın, vize işlemlerinden dolayı Hirvatistan limanlarında gemi mürettebatı değişiminin neredeyse imkânsız hale geldiği belirtilmiştir. Hırvatistan’daki vize prosedürlerine ilişkin yetkili makamlara bildirimde bulunmalarının ardından aldıkları cevabi e-posta yazısının Türkçe çevirisi ekte sunulmaktadır.

 

Üyelerimiz arasında Hırvatistan limanlarında mürettebat değişimi ve vize işlemlerinde güçlük yaşayan firmaların, varsa yaşadıkları mağduriyet ve güçlükleri ya da sorunun çözümüne yönelik görüşleri,  ICS’e iletilmek üzere İMEAK DENİZ TİCARET ODASI’na (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) e-posta yoluyla bildirmeleri hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz