Menu

Duyurular


Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 390-285 = 31/05/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.05.2021 tarih ve 1548/543/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.05.2021 tarih ve 4922 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden 21.05.2021 tarihinde gönderilen yazıya atfen "Hırvatistan Cumhuriyeti Üzerinden Transit Trafiğinin Gerçekleşmesi Gereken Halka Açık Yolların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin" 20.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Bu kapsamda; bahsi geçen Yönetmelik'te, toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan ve/veya 14 metreden uzun römorklu araçların veya kargolu ya da kargosuz araç gruplarının transit trafiğinin gerçekleşebileceği umumi yolların belirlendiği,

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde, belirtilen özellikteki taşıtların transit ticaretinin gerçekleşebileceği kamuya açık yolların listesi ile yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçersiz olacak 2008 tarihli Yönetmelik kapsamında transit ticaretin gerçekleştirilebileceği yolların listesinin karşılaştırma yapılabilmesi için yazı Ek'inde iletildiği,

Ayrıca, yeni Yönetmelik kapsamında, Sırbistan-Hırvatistan arası geçiş noktalarından Ilok Sınır Kapısının transit geçişe kapatılacağı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz