Menu

Duyurular


Hint Okyanusu Deniz Haydutluğu Yüksek Riskli Bölgesinin Daraltılması İle İlgili Ortak Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 214-131 = 15/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 13.03.2019 tarih ve 1016-176/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 08.03.2019 tarihli ve PRESS(19)04 sayılı yazısından bahisle;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Hint Okyanusundaki Deniz Haydutluğu Yüksek Riskli Bölgesi hakkındaki sektörel ortak basın bildirisi yer almakta olup, bildirinin Türkçe çevirisinin EK'te sunulduğu,” 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz