Menu

Duyurular


Hidrojen Görev Gücü

SİRKÜLER NO: 23.1 / 319-194 = 31/05/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.05.2023 tarih ve 1461/408/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.05.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;         

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı arasında “Yeşil Enerji Alanında İş Birliği Niyet Beyanı”nın imzalandığı, bu beyan kapsamında yeşil hidrojen alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle karşılıklı bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesinin de hedeflendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu iş birliğiyle; yeşil hidrojenin üretimi, işlenmesi, depolanması, kullanımı ve taşınması ile ilgili hem araştırma ve geliştirme hem de ticari projelerin gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesinde anlaşmaya varılan konuların uygulanması için, iki ülke temsilcileri tarafından ortaklaşa yönetilecek olan “Hidrojen Görev Gücü’nün oluşturulduğu belirtilmektedir. 

Bu maksatla, Hidrojen Görev Gücü çalışmaları kapsamında ele alınmasını talep ettiğiniz öncelikli çalışma konuları hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 14 Haziran 2023 tarihine kadar mailto:esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususu,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz