Menu

Duyurular


HİB 2021 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 446-314 = 06/07/2022


İlgi: Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nden alınan 6/07/2022 tarih ve 38498141-TİM.HİB.GSK.HİZMET.2022/453-3335 sayılı yazısı. 

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nden alınan ilgi yazıda; 


‘’Oluşturduğu katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelen hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımızı başarılarından dolayı onurlandırmak gayesiyle Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2021 yılı “Hizmet İhracatı Şampiyonları” m belirlemeye yönelik firma/kuruluş başvuruları alınacaktır. 

Söz konusu organizasyona hizmet ihracatçısı firma ve kuruluşlar katılabilecek olup, katılım için Birliğimiz üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren kuruluşlar 2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.


         Bakım ve Onarım Hizmetleri,

         Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri,

         Eğitim Hizmetleri,

         Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri,

         Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler,

         Gastronomi Hizmetleri,

      •         İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri,

         Liman İşletmeciliği Hizmetleri,

         Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler,

         Sağlık Hizmetleri,

         Seyahat Acenteliği Hizmetleri,

         Telekomünikasyon Hizmetleri,

         Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri,

         Turizm ve Konaklama Hizmetleri,

         Yazılım ve Bilişim Hizmetleri,

         Yer Hizmetleri,

         Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri,

         Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

kategorilerinde başvurular alınacak ve başarı gösteren kuruluşlara ödülleri düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

Bahse konu etkinlik kapsamında başvuruların www.hib.org.tr internet sitesi üzerinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar gerçekleştirilebileceği,''

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz