Menu

Duyurular


Hedefleme Sistemi

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0340-273 = 29/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/05/2009 tarih ve   2418-248 / 2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2009 tarih ve 16216 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Bayraklı Gemilerin Paris Memorandumu denetimlerinde Beyaz Liste’ye geçişi için gerekli tedbirlerin alındığı, bunların arasında; yurtdışına gidecek gemilere Önsörvey uygulamaları, tutulan gemiler program dışı sörvey uygulamaları gibi tedbirlerin olduğu ve bu sistemin; geminin yaşı, türü, son sörvey tarihi, işletici, klas kuruluşu gibi teknik özelliklerine göre puanlama vererek geminin hedeflenme puanını ortaya çıkardığı bildirilmiştir.

 

İşletici kuruluşların ve gemilerin sörveylere hazırlıklı olmalarını sağlamak ve eksikliklerini sürekli izleyerek düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapabilmeleri için Hedefleme Sistemi’nin işleticilerin görüntülemesine açık hale getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu kapsamda, sisteme giriş yapabilmek üzere kullanıcı adı ve şifre verilmesi için üyemiz işletici kuruluşların birer ilgili yetkilisinin iletişim bilgilerinin ve IMO Şirket Numarasının (IMO Company ID) psc@denizcilik.gov.tr adresine gönderilmesi  hususu

 

Bildirilmekte olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz