Menu

Duyurular


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 763-616 = 17/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.10.2016 tarih ve 3838-681/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Maliye Bakanlığından, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  14.10.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik'le 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ek 18'inde yer alan Protokolün 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere Ek'te sunulan cümleler ilave edilmiştir.

Bahse konu Yönetmelik Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz