Menu

Duyurular


Haydarpaşa Limanı

SİRKÜLER NO: 2.4 / 813-568 = 20/11/2019


Sayın Üyemiz,

 

19.11.2019 tarihinde Haydarpaşa Liman İşletme Müdürü Sayın Hilmi SÖNMEZ Derneğimize nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

 

Toplantıya derneğimizi temsilen Dernek Genel Sekreterimiz Sayın Emin EMİNOĞLU, Dernek Müdürümüz Sayın Muhammet Ali ŞEYDA ve Dernek Müdür Yardımcımız Sayın Cüneyt ÖZCAN katılmıştır.

 

İlgi toplantıda Sayın Hilmi SÖNMEZ tarafından Haydarpaşa Limanının son durumu ile ilgili aşağıda yazılı konular görüşülmüştür.

 

Haydarpaşa limanı hali hazırda tüm gemilere hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Talep olması halinde yolcu gemilerine hizmet verilmesi amaçlı yolcu salonu inşaatı devam etmektedir.

 

Önümüzdeki sene (2020) Mart ayı itibariyle demiryolu rampaları tam anlamıyla faaliyete geçecek ve limana gelen yükler buradan tüm Türkiye’ye demiryoluyla aktarılma fırsatı sunulacaktır.

 

Mevcut uygulamada limana ihracat dolum için gelen yükler kapalı veya açık alanda bekletilerek konteynerlere yükleninceye kadar herhangi bir ardiye ücreti alınmamaktadır.

 

Haydarpaşa Limanı üzerinden işlem gören otomobiller için bekletme alanı olarak 100.000 m2 ye kadar yer tahsis edilebileceği ve bu yerin 20.000m2/30.000m2’lik bölümünün hazır olduğu eğer yapılabilirse bu alanların antrepoya çevrilip otomobillerin satılana kadar bu alanlarda bekletilebileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

 

Ayrıca Haydarpaşa Limanı’nda gerçekleştirilen tarama ve derinleştirme çalışmalarını müteakiben, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nca güncellenen Haydarpaşa Limanı’na ait Derinlik Haritasının son halinin bir örneği derneğimiz web sitesinden ve tüm üyelerimize sirküler olarak paylaşılmıştır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Dağıtım: Tüm üyelerimiz