Menu

Duyurular


Haydarpaşa Limanı Derinlik Haritası

SİRKÜLER NO: 2.4 / 812-567 = 19/11/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.10.2019 tarih ve 3768-739/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 23/10/2019 tarih ve 350469 sayılı yazısına atfen;

 

Haydarpaşa Limanı’nda gerçekleştirilen tarama ve derinleştirme çalışmalarını müteakiben, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nca güncellenen Haydarpaşa Limanı’na ait Derinlik Haritasının ekte yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz