Menu

Duyurular


Havalimanı Transit Vizesinden Muaf Olunması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 689-385 = 07/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.11.2023 tarih ve 2633/750/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte sunulan 07.11.2023 tarih ve 1516110 sayılı yazıda ;

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2023 tarihli ve 36821019 sayılı yazısına atfen, Hollanda Krallığı tarafından "Havalimanı Transit Vize"si uygulamasında yapılan güncelleme çerçevesinde, 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle anılan ülkeden transit geçecek Türk vatandaşı gemi mürettebatı için söz konusu vizeye ihtiyaç duyulmadığı ve gemi mürettebatının bahse konu havalimanı transit vizesinden muaf olabilmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü Gemi Adamı Kimlik Belgesi Sözleşmesi No : 108 (1958) veya No : 185 (2003), Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi ve ilgili Hollanda ulusal mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş geçerli bir gemi adamı kimlik belgesine sahip olması gerektiği ifade edilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz